Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2015

07:00 / 6 July 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för perioden som är 23 procent bättre jämfört med motsvarande period föregående år.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 647 mkr (649)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr (207)
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 104 mkr (-33)
  • Värdeförändringen av finansiella instrument uppgick till 21 mkr (-57)
  • Resultat per aktie uppgick till 4,11 kr (1,16)

- Jag är övertygad om att vår inslagna strategi med en mer koncentrerad marknad, en hög investeringsnivå i om- och tillbyggnader, fullt fokus på hyresgästrelationer och en tydligare organisationsstruktur, ger oss en uthållig tillväxt över tid, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/