Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter sluter treårigt avtal med Östersunds kommun

13:15 / 21 August 2015 Diös Press release

Den 1 november 2015 flyttar Östersunds kommun in i fastigheten Kommunalmannen 4 på Frösön. Kontraktsvärdet på det treåriga hyresavtalet är 5,5 miljoner kronor.

- Vi är glada över att snabbt kunna lösa kommunens akuta behov av lokaler under saneringsperioden av deras ordinarie lokaler i Rådhuset. Samtidigt ser vi fram emot att få kommunen som grannar i samband med att Diös Fastigheters huvudkontor flyttar in i samma fastighet vid årsskiftet. I och med avtalet med kommunen är fastighetens ytor fullt uthyrda, säger Henrik Lundmark, chef för affärsområde Jämtland.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/