Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter genomför fastighetsaffär i Åre

15:00 / 9 September 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter säljer fastigheterna Lien 2:69, Lien 2:7 samt Åre Lund 1:17 i Åre för sammanlagt 133,5 mkr. Köpare är SkiStar. Fastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 5 000 kvm.

- SkiStar har varit hyresgäst i fastigheterna under flera år och vi ser dem som en naturlig ägare och utvecklare av dessa fastigheter. Fastighetsaffären är ett led i vår affärsstrategi om att fokusera på kommersiella fastigheter i Åre, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

- Vi brinner för att skapa upplevelser i fjällen dygnet runt och året om. Fastighetsaffären ger oss ytterligare utrymme att stärka Åres tillgänglighet och attraktionskraft, säger Mats Årjes, vd för SkiStar.

Tillträde av Lien 2:7 sker den 9 september och övriga fastigheter när pågående fastighetsreglering är genomförd. Överlåtelsen sker via bolag.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/