Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förlänger sin finansiering via Nya SFF

09:00 / 18 November 2016 Diös Press release

Diös har utökat sin finansiering via Nya Svensk Fastighetsfinansiering AB (Nya SFF) genom en emission om 574 mkr. I samband med nyemissionen har även en obligation om 500 mkr med förfall 9 mars 2017 återköpts.

Nya SFF har erbjudit sina investerare att förlänga sina obligationer som förfaller i mars 2017 där Diös andel uppgick till 500 mkr. I detta erbjudande har Diös emitterat nya obligationer om 574 mkr med en ny löptid om 3,5 år. Den nya obligationen emitterades på en överkurs och har en fast årlig kupong om 1,42 procent. Diös effektiva ränta i obligationen uppgår till 0,98 procent.

-Finansiering genom Nya SFF sker fortsatt till fördelaktiga villkor. Det är roligt att intresset är så stort och att vi kan erbjuda investerarna att förlänga sina obligationer. Jag tror det skapar förtroende för både Diös och för Nya SFF, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Mer information om Nya SFF finns på hemsidan www.hansan.se. Hansan AB är bolagets serviceagent. Nya SFF ägs av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/