Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Rättelse i pressmeddelande 2016-11-22 "Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december 2016"

17:00 / 22 November 2016 Diös Press release

Rättelsen avser avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen som rätteligen ska vara onsdagen den 4 januari 2017.

Pressmeddelandet "Styrelsen i Diös Fastigheter AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 21 december 2016" skickades ut 2016-11-22 kl. 08.10.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/