Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter skapar nya möjligheter

09:00 / 11 February 2016 Diös Press release

I början av veckan flyttade Diös in i sitt nya huvudkontor på Frösön i Östersund. Flytten är en naturlig del i bolagets affärsstrategi som går ut på att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen.

- Vår vision är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. För oss innebär det att fånga alla tillfällen att skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster att utveckla sin verksamhet. Genom en ständig förädling av vårt fastighetsbestånd, skapar vi värde för både hyresgäster, aktieägare och samhället i stort, säger Knut Rost, vd för Diös.

Det nya huvudkontoret är resultatet av ett ombyggnadsprojekt av en tidigare, till stor del outnyttjad fastighet vid Frösöbrons fäste. De vakanta ytorna har nu omvandlats till moderna och flexibla kontor om sammanlagt 140 kontorsplatser. I Diös gamla huvudkontorslokaler, som moderniserades för knappt två år sedan, flyttar Tillväxtverket in.

- Vår utgångspunkt vid alla ombyggnadsprojekt är att utforma lokalerna på ett så pass flexibelt, yteffektivt och hållbart sätt att de inte bara möter nuvarande, utan även framtida, hyresgästers behov, säger Knut.

Den nya besöksadressen är Fritzhemsgatan 1 A på Frösön i Östersund.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på marknaden, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/