Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2015

07:00 / 18 February 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar det starkaste förvaltningsresultatet någonsin, upp 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettouthyrningen för året uppgick till +48 mkr.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 1 295mkr (1 291).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 508 mkr (421).
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 273 mkr (62).
  • Resultat efter skatt uppgick till 542 mkr (302).
  • Resultat per aktie uppgick till 7,09 kr (3,97).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,85 kr per aktie (2,85).

- Vi tror stenhårt på våra prioriterade orter i norra Sverige och jag är övertygad om att våra ökade ambitioner och vårt fokus på hållbar stadsutveckling samt lokal närvaro ger oss förutsättningar för ytterligare tillväxt och ökad lönsamhet, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/