Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös rekryterar retailchef

07:00 / 5 February 2016 Diös Press release

I mars tillträder Gabriel Larsson den nyinrättade tjänsten som retailchef. Han kommer närmast från NRF Fastigheter och rollen som regionchef.

- Detaljhandeln är en av Sveriges största näringsgrenar och utgör en väsentlig del i stadsutvecklingen och därmed i vår affärsidé. Framgångsrika köpcentrum är en vinst för både oss, våra hyresgäster och för staden som helhet eftersom de genererar flöden av boende, näringsidkare och besökare. Med spetskompetens på området, kan vi fortsätta utvecklingen av våra köpcentrum mot en alltmer upplevelsebaserad och livsstilsinriktad shopping, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Gabriel Larsson har en gedigen bakgrund inom detaljhandeln och är väl insatt i de utmaningar som organisering, utveckling och drift av retailverksamhet innebär. Han har också betydelsefull kunskap om de möjligheter och utmaningar som kommer av att bedriva retailverksamhet i norra Sverige. Gabriel kommer att vara placerad på Diös affärsområdeskontor i Gävle.

- Diös uttalade ambition att ta en aktiv roll i stadsutvecklingen var det som lockade mig att anta utmaningen. Genom att utforma galleriorna och utveckla sortimentet på ett sätt som tillmötesgår kundernas krav på service, tillgänglighet och upplevelsebaserad shopping, kan vi skapa naturliga mötesplatser och effektiva flöden av återkommande besökare. Det genererar ökad lönsamhet samtidigt som det bidrar till en mer levande stad. Jag ser fram emot att få lära känna affärsområdenas marknadspotential och inte minst hyresgästernas och kundernas behov, säger Gabriel Larsson.

Diös äger centralt placerade köpcentrum på flera orter i norra Sverige. Alla med en unikt god tillgänglighet utifrån såväl parkeringsmöjligheter som offentliga kommunikationer.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,6 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 422 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på marknaden, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/