Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar årsredovisning 2015

07:00 / 5 April 2016 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se

- För tio år sedan startade Diös resan för att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Med det starkaste förvaltningsresultatet någonsin kan jag stolt konstatera att framgångsresan fortsätter. Vi jobbar vidare på inslagen strategi att koncentrera vårt fastighetsbestånd till norra Sveriges tillväxtorter. Våra hyresgästers framgång är vår framgång och genom värdeskapande fastighetsförvaltning skapar vi förutsättningar för ökad lönsamhet och tillväxt, säger Knut Rost vd för Diös Fastigheter.

Årsredovisningen presenterar både de finansiella resultaten och bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig från och med den 6 april och skickas då ut till de aktieägare som har anmält intresse. Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 11 april.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/