Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2016

12:00 / 26 April 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar ett förvaltningsresultat för första kvartalet som är 18 procent bättre jämfört med motsvarande kvartal förra året.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 331 mkr (325).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 119 mkr (101).
  • Värdeförändringar i fastigheter uppgick till 10 mkr (-1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 143 mkr (75).
  • Resultat per aktie uppgick till 1,88 kr (1,00).

- Med effektiv och värdeskapande förvaltning, fokus på uthyrning och långsiktiga relationer samt strategiska förvärv, kommer vi varje dag närmare våra mål. Det gör mig övertygad om att den positiva trend vi är inne i kommer att fortsätta med förbättrad lönsamhet och tillväxt som resultat, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/