Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

DiösFastigheter har tecknat 25-årigt avtal i Östersund

08:00 / 26 April 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter har tecknat ett hyreskontrakt om 1 059 kvm med Albagruppen AS i fastigheten Guckuskon 1 på Frösön, Östersund. Avtalet är på 25 år och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 1,6 mkr. Tillträde sker 1:a september.

I lokalen som ligger i anslutning till idrottsplats, skogsområde och skidlek ska Albagruppens dotterbolag Guldkusten bedriva förskola.

- Vi är glada att få välkomna Albagruppen som hyresgäst. Östersund växer och med det behovet av fler samhällsfunktioner så som förskolor. Verksamheten passar väl in i vår strategi att långsiktig och hållbart utveckla våra prioriterade orter, säger Henrik Lundmark, Affärsområdeschef Jämtland.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 351 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/