Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös skapar ny mötesplats för kulturen i Borlänge

14:10 / 18 May 2016 Diös Press release

Den 26 maj invigs Borlänges nya konsthall, BOMO. Konsthallen är tänkt att bli den nya mötesplatsen för alla kulturintresserade, med utställningar och aktiviteter inom både den mer traditionella konsten och den moderna digitala kulturen. Diös är en av dem som gör det möjligt.

Konsthallen ska drivas av Landstinget Dalarna i samverkan med Borlänge kommun och kommer att inrymma en omfattande kulturverksamhet som bland annat riktar sig till barn och unga. Det blir utställningar, workshops och filmvisning.

- Det känns jätteroligt att vi nu snart kan inviga den nya konsthallen. Vi vill aktivt vara med och utveckla och locka fler människor till stadskärnan i Borlänge. Kultur är viktigt för ett levande centrum och i och med detta skapas ett breddat utbud av aktiviteter, säger Mikael Hartmeier, uthyrare på Diös i Borlänge.

Jordi Arkö, konstkonsulent på Landstinget Dalarna, har spelat en viktig roll i projektet. Tillsammans med honom tog Diös fram ett förslag som både kommunen och Skanska nappade på. Resultatet blev ett nära samarbete mellan näringsliv, landsting och kommun.

- Det här är ett projekt där kraften i ett väl fungerande samarbete har gett ett fantastiskt resultat. För Diös är det här ett bra sätt att aktivt ta ansvar för och bidra till utvecklingen av den lokala stadskärnan, säger Jessica Nyman, Diös affärsområdeschef i Dalarna.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/