Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös utvecklar Gustav III:s torg i Östersunds centrum

15:05 / 10 May 2016 Diös Press release

Idag har Östersunds kommunstyrelse beslutat att skriva på avsiktsförklaring med Diös i syfte att utreda möjligheten för en omfattande utveckling av Gustav III:s torg. Därmed inleds ett unikt samarbete för att utveckla Östersund och stadskärnan.

Som tidigare nämnts är målet att skapa ett attraktivt och levande torg för kultur, mötesplatser, bostäder och kommersiell verksamhet. Diös och Östersunds kommun kommer under nästkommande år - fram till juni 2017 - göra en affärsmässig bedömning och konkretisera innehåll för ett första förslag på hur det nya kvarteret kan komma att se ut.

- Vi kommer nu att inleda ett spännande samarbete med kommunen, vilket vi verkligen ser fram emot. En attraktiv stadskärna är jätteviktigt för Östersund och där vill vi vara med, säger Henrik Lundmark, chef för Diös affärsområde Jämtland.

Östersunds kommunstyrelse har idag även godkänt ett tecknande av markanvisningsavtal med Diös gällande Staden 4:1 nedanför Stjärntorget. Syftet är att utveckla fastigheten genom att bygga nya bostäder, kontorslokaler och butiker. Ett slutgiltigt beslut om tecknandet av markanvisningsavtalet fattas av Kommunfullmäktige den 26 maj. 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/