Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös vill påbörja en planprocess för kvarteret Polaris 8 i Skellefteå

16:45 / 9 May 2016 Diös Press release

Diös vill påbörja en planprocess för fastigheten Polaris i centrala Skellefteå. Den aktuella tomten ligger på Kanalgatan 49, granne med det kommande kulturhuset. Syftet är att titta på möjligheten att utveckla fastigheten genom nyproduktion av framförallt bostäder, men även kommersiella lokaler i gatuplan. Projekteringen sätter igång nu och beräknas vara klar inom 9-12 månader.

- Vi är jätteglada över att kunna ta nästa steg i projektet. Skellefteå är en stark tillväxtort och har ett mål om att nå 80 000 invånare år 2030. Där vill vi vara med och utveckla centrum för att attrahera både inflyttning och nya typer av företag och innovationer, säger Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter.

I slutet av 2015 förvärvade Diös ett större fastighetsbestånd av kommunen och dess dotterbolag. Genom Polaris-projektet kan Diös bidra med ytterligare centrumutveckling av Skellefteå stad.

Nästa steg är att tillsammans med Skellefteå kommun, arbeta fram en gemensam plan och målbild kring hur fastigheten kan utvecklas på bästa sätt.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/