Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förändring i Diös koncernledning

13:00 / 17 May 2016 Diös Press release

Den 1 september ombildar Diös sin koncernledning då nuvarande fastighetschef Lars-Göran Dahl tillträder koncernens nyinrättade tjänst, chef för affärsutveckling. Nuvarande chef för affärsområde Jämtland, Henrik Lundmark, efterträder Lars-Göran och blir en del av koncernledningen.

- Förändringen är ett naturligt steg i vår strategi att ta tillvara medarbetarnas kompetens, komma närmare våra hyresgäster och öka takten i vår affärsutveckling. Henriks erfarenhet och strategiska förmåga kommer att tillföra värdefull kompetens till koncernledningen, säger Knut Rost, vd för Diös.

Den positiva utvecklingen på Diös prioriterade verksamhetsorter fortsätter, vilket skapar nya tillväxtmöjligheter.

- Vår marknad har en fantastisk potential och vi ser stora möjligheter att utöka vårt utbud och skapa större förutsättningar för våra hyresgäster att växa med oss. Inrättandet av den nya rollen som chef för affärsutveckling ger oss möjligheter att bli ännu vassare i vår transaktions- och projektutveckling, säger Knut. Bolaget samlar även affärsstödsfunktioner för att bland annat få en tydligare och förbättrad intern samordning. Kristina Grahn Persson, nuvarande HR- och hållbarhetschef, blir chef för affärsstöd.

Koncernledningen består från och med den 1 september av:
Knut Rost, vd
Henrik Lundmark, fastighetschef
Kristina Grahn-Persson, chef affärsstöd
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling
Rolf Larsson, ekonomi- och finanschef 
Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:00 den 17 maj 2016.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/