Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förnyar hyresavtalet med Hemköp i Falun

08:46 / 17 June 2016 Diös Press release

Tillsammans har Hemköp och Diös kommit överens om att förnya parternas hyresavtal för lokalerna vid Holmtorget i centrala Falun. Det nya avtalet gäller i tio år och träder i kraft den 1 november 2016.

-        Vi är glada över att Hemköp fortsätter satsa i Faluns stadskärna tillsammans med oss. Det är viktigt att det finns en riktigt bra matvarubutik i centrum. Holmtorget är en viktig del till Faluns ansikte utåt. Vi kommer därför i samband med Hemköps ombyggnation att renovera fasaden, säger Jessica Nyman, chef för Diös i Dalarna.

-        Falun som ort är högintressant för oss och vi har haft en bra utveckling här. I samband med det nya avtalet väljer vi även att både utöka butiksytan och att bygga om butiken. Byggnationerna kommer att påbörjas inom kort och beräknas vara klara lagom till julhandeln. Etableringen av Resecentrum gör vårt butiksläge ännu bättre eftersom vi ser resenären som en viktig kund. Vi kommer att vidareutveckla och forma vårt utbud så att det passar även den målgruppen, säger Hemköps etableringschef Peter Ekström.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/