Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2016

07:00 / 8 July 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat och förstärkta nyckeltal för perioden. Överskottsgraden ökar med 1,6 procentenheter och uthyrningsgraden ökar med 1,0 procentenheter jämfört med motsvarande period förra året.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 661 mkr (647).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 259 mkr (254).
  • Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 50 mkr (100).
  • Resultat efter skatt uppgick till 337 mkr (303).
  • Resultat per aktie uppgick till 4,43 kr (4,11).

- Med en organisation som rustas för att ta tillvara på nya möjligheter och en positiv lönsamhetsutveckling satsar vi vidare på tillväxt och skapar värde för våra aktieägare, våra medarbetare och samhället i stort, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,2 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/