Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

10:56 / 14 July 2016 Diös Press release

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-1771 Diös Fastigheter AB
Instrument SE0001634262 Aktier
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 807 557
Antal rösträtter 3 807 557
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-07-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 707 557
 - direkt innehavda rösträtter 3 707 557
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,96 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,96 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96 % 3 707 557
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,96 % 3 707 557
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Söderholm
 - telefon 08-58840000
 - mejl portfoljadmin@lansforaskringar.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/