Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös stärker In: gallerian och välkomnar gymkedjan Fitness24Seven till Sundsvall

09:00 / 11 August 2016 Diös Press release

Våren 2017 öppnar gymkedjan Fitness24Seven sitt koncept i Diös galleria In: i centrala Sundsvall. Det 1 450 kvadratmeter stora gymmet blir en naturlig mötesplats i Stenstaden och kommer med sina generösa öppettider bidra till att skapa en ännu mer levande stadskärna. Det totala kontraktsvärdet på det tioåriga hyresavtalet är cirka 16,5 miljoner kronor.

Fitness24Seven, med konceptet träning dygnet runt veckans alla dagar, fortsätter expandera sin verksamhet sedan starten 2003 i Lund. Diös välkomnar gymkedjan till Sundsvall och den centralt belägna In: gallerian. 6,5 miljoner kronor kommer att investeras i träningslokalen som kommer att ligga i ett attraktivt läge med utsikt mot Selångerån, i Hemköps tidigare lokaler.
- Vi fortsätter att stärka In: gallerian med en bra mix av hyresgäster. Fitness24Sevens nya lokal ligger i ett av de bästa lägena i centrala Sundsvall och vi ser många fördelar med att ha en verksamhet som är en naturlig mötesplats med generösa öppettider. Vi arbetar aktivt med stadsutveckling på alla våra orter för att bidra till ett attraktivt och levande centrum. En viktig framgångsfaktor för de nya etableringar som sker i våra gallerior är de nyinrättade retail-teamen; där förvaltare, uthyrare, projektledare och centrumledare jobbar tillsammans för att bland annat stärka varje gallerias unika butiksmix, säger Gabriel Larsson, chef Diös Retail.

- Vår målsättning är att finnas i alla större och medelstora städer i Sverige. Vi är därför mycket glada att kunna erbjuda Sundsvall med omnejd ett riktigt bra gym, enligt vårt koncept med kvalitativ träning dygnet runt, alla dagar i veckan och till ett förmånligt pris, säger Philip Nord, Business Development, Fitness24Seven.

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09:00 den 11 augusti 2016. 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,2 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/