Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Diös köper central fastighet i Skellefteå

Diös förvärvar en kommersiell fastighet på södra Järnvägsgatan i centrala Skellefteå och kompletterar därmed sitt befintliga bestånd i kvarteret Polar...

06:00 / 6 Dec Diös Press release

Diös utökar sin finansiering via SFF

Diös har utökat sin finansiering via Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF) genom en obligationsemission om 191 mkr med förfall 2019-09-25.
O...

09:00 / 20 Nov Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport jan-sept 2017

Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt o...

07:00 / 25 Oct Diös Press release

Diös valberedning inför årsstämman 2018

Enligt beslut ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en företrädare för de fyra största aktieägarna och offentliggöras senast sex ...

09:15 / 26 Sep Diös Press release

Diös tilldelas EPRA-utmärkelse

Diös har tilldelats EPRA:s utmärkelse 2017 för största förbättring inom hållbarhetsrapportering enligt EPRA:s rekommendationer. Diös når nu EPRA G...

11:45 / 7 Sep Diös Press release

Diös säljer fastigheter i Söderhamn

Diös Fastigheter avyttrar fyra fastigheter i Söderhamn om totalt ca 10 000 kvm, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten. Fastighetsvärdet uppg...

13:35 / 14 Aug Diös Press release

Diös sells commercial property in Söderhamn

Diös Fastigheter sells four commercial properties in Söderhamn, with a total area of 10 000 square meters. This corresponds to Diös' entire proper...

13:35 / 14 Aug Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2017

Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus ...

07:00 / 7 Jul Diös Press release

Diös investerar vid Holmtorget i Falun

Diös förvärvar P-hus och lastkajsområde i anslutning till sina befintliga fastigheter vid Holmtorget i centrala Falun. Säljare är Falu kommun. Diö...

15:08 / 11 May Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2017

Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat o...

12:00 / 26 Apr Diös Press release

Ökat antal aktier och röster i Diös

Som tidigare offentliggjorts har Diös Fastigheter AB (publ) genomfört en företrädesemission om 59 783 304 aktier. Det totala antalet aktier och rö...

08:00 / 28 Feb Diös Press release

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2016

Diös Fastigheter redovisar det starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ök...

07:00 / 16 Feb Diös Press release

Diös hyr ut lokaler till Region Gävleborg

Det är nu klart att den nya adressen för Region Gävleborgs administrativa enheter blir Diös fastighet på Nobelvägen 1 i Kungsbäck, Gävle. De nya l...

09:02 / 2 Feb Diös Press release

Diös företrädesemission fulltecknad

Det preliminära resultatet av Diös företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2017, visar att 59 601 660 aktier mo...

08:15 / 24 Jan Diös Press release

Förtydligande av skrivelse i prospekt

I det prospekt som publicerades den 5 januari 2017 har ett skrivfel uppdagats på sidan 24, tredje stycket. Den felaktiga skrivelsen lyder "För var...

17:00 / 9 Jan Diös Press release

Diös offentliggör prospekt

Diös Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 21 december 2016 att aktieägarna vid extra bolagsstämma samma dag beslutat att genomföra en fullt g...

10:15 / 5 Jan Diös Press release