Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös företrädesemission fulltecknad

08:15 / 24 January 2017 Diös Press release

Det preliminära resultatet av Diös företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 januari 2017, visar att 59 601 660 aktier motsvarande cirka 99,7 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 21 487 122 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 35,9 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen är således fulltecknad och kommer tillföra Diös cirka 1 853 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras omkring den 26 januari 2017. Tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning av aktier till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 26 januari 2017. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Genom företrädesemissionen ökar Diös aktiekapital med 119 566 608 kronor, från 149 457 668 kronor till sammanlagt 269 024 276 kronor, och det totala antalet aktier kommer att öka med 59 783 304 aktier, från 74 729 134 aktier till 134 512 438 aktier.

Nya aktier tecknade med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 30 januari 2017. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier ("BTA") beräknas vara den 1 februari 2017. De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 3 februari 2017.

Nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 1 februari 2017 och beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 3 februari 2017.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/