Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös offentliggör prospekt

10:15 / 5 January 2017 Diös Press release

Diös Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 21 december 2016 att aktieägarna vid extra bolagsstämma samma dag beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Diös aktieägare i syfte att delfinansiera förvärvet av ett fastighetsbestånd från Castellum. Den 28 december 2016 offentliggjorde Diös slutliga villkor för företrädesemissionen. Prospektet avseende företrädesemissionen har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Diös hemsida, www.dios.se/Finansiellt/foretradesemission/ och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt.

Anmälningssedel kan erhållas från Diös och kommer även finnas tillgänglig på Diös hemsida, www.dios.se/Finansiellt/foretradesemission/ och på Swedbanks hemsida, www.swedbank.se/prospekt från och med teckningsperiodens inledande den 9 januari 2017.

Finansiella och legala rådgivare

Nordea och Swedbank är joint global coordinators i samband med företrädesemissionen. Savills har utfört fastighetsvärderingarna. Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till Diös och Linklaters är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med företrädesemissionen.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/