Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter upprättar ett certifikatprogram

15:30 / 20 November 2017 Diös Press release

Diös har upprättat ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 mkr. En investerarpresentation kommer hållas den 30 november och första emissionen beräknas ske den 1 december. Löptiden för certifikaten kommer uppgå till högst 364 dagar.

- Ett certifikatprogram breddar vår finansieringsbas och skapar flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank och Handelsbanken.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/