Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Beslut för Diös om markanvisningsavtal gällande Gustav III:s Torg i Östersund

15:02 / 5 December 2017 Diös Press release

Idag har kommunstyrelsen i Östersund fattat beslut om att föreslå för Kommunfullmäktige att ge Diös markanvisningsavtal för del av Gustav III:s Torg. 
Slutgiltigt beslut sker vid Kommunfullmäktige den 19 december.

Som tidigare kommunicerats är Östersunds kommun och Diös överens om att Gustav III:s Torg behöver en ny markanvändning. Målet är att utveckla staden och skapa ett attraktivt och levande kvarter.

Vi har haft en bra dialog och process med Östersunds kommun och inväntar nu slutgiltigt beslut om markanvisningsavtal. Efter det kan vi tillsammans med kommunen påbörja arbetet med planprocessen för Gustav III:s Torg, vilket vi ser fram emot. Utvecklingen av torget ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

Läs mer på: 
http://www.ostersund.se/download/18.76fc84b215ff745e95d2a9ff/1511963029536/Kallelse%20KS%202017-12-05.pdf

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös 
Telefon: 010-470 96 00 
E-post: henrik.lundmark@dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/