Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar ytterligare en central fastighet i Skellefteå

06:00 / 8 December 2017 Diös Press release

I onsdags kommunicerade Diös om ett centralt förvärv i Skellefteå. Idag blev det klart att ytterligare en kommersiell fastighet mitt i centrala Skellefteå förvärvas. Fastigheten ligger i Galleria Vintergatan och kompletterar Diös två befintliga fastigheter i kvarteret. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 34 miljoner kronor och datum för tillträde är den 15 januari 2018. Säljare är Svenska Handelsfastigheter.

Den förvärvade fastigheten, Idun 10, omfattar totalt cirka 2 500 kvm och är fullt uthyrd till hyresgästen ICA.

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under första kvartalet 2018.

– Förvärvet kompletterar våra befintliga fastigheter i Galleria Vintergatan och ger oss ytterligare möjligheter att bidra till ökade flöden i centrum. Tidigare i veckan kommunicerade vi att vi förvärvat en annan central fastighet i Skellefteå. Båda förvärven ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling och ökade närvaro i Skellefteå, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

Diös satsning genom utökat bestånd och ökad närvaro i Skellefteå förutsätter också fler medarbetare. För tillfället rekryteras en ny förvaltare.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös 
Telefon: 010-470 95 04 
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/