Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös köper central fastighet i Skellefteå

06:00 / 6 December 2017 Diös Press release

Diös förvärvar en kommersiell fastighet på södra Järnvägsgatan i centrala Skellefteå och kompletterar därmed sitt befintliga bestånd i kvarteret Polaris. 
Säljare är Nordvestor Fastigheter och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 36,5 miljoner kronor. Datum för tillträde är den 1 februari 2018.

  Den förvärvade fastigheten, Polaris 39, omfattar totalt 3 000 kvm. De största hyresgästerna är SEB och Sherpas Group AB.

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under första kvartalet 2018.

- Köpet kompletterar våra befintliga fastigheter i centrala Skellefteå och ligger helt i linje med vår strategi kring stadsutveckling. Vi driver just nu en detaljplaneprocess inriktad mot nya bostäder i grannfastigheten Polaris 8 för att på så sätt bidra till ett mer levande centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

- Nordvestor ser detta som ett bra tillfälle att stärka bolagets finansiella ställning samtidigt som det möjliggör fortsatta investeringar i bostäder, säger Pär Nordlund, vd, Nordvestor Fastigheter AB

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös 
Telefon: 010-470 95 04 
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Pär Nordlund, vd, Nordvestor Fastigheter AB 
Telefon 070-539 07 55 
E-post: par.nordlund@nordvestor.se   

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/