Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös hyr ut lokaler till Region Gävleborg

09:02 / 2 February 2017 Diös Press release

Det är nu klart att den nya adressen för Region Gävleborgs administrativa enheter blir Diös fastighet på Nobelvägen 1 i Kungsbäck, Gävle. De nya lokalerna omfattar en yta på cirka 5300 kvm med ett totalt hyresvärde på 27 mkr över hyresperioden. Inflyttning kommer att ske den 1 april i år och hyresperioden är 4 år. 

[image]

Då lokalerna har en modern kvalitet och funktionalitet krävs det endast mindre anpassningsåtgärder nu när Region Gävleborg flyttar in.

- Vi har haft en bra dialog med Region Gävleborg från start med målet att kunna erbjuda funktionella och lämpliga lokaler. Ambitionen är att, så långt det är möjligt, nyttja befintlig planlösning. Det i kombination med den höga funktionaliteten gör att det knappt krävs några anpassningar, vilket är både hållbart och effektivt, säger Anders Hedström, Affärsområdeschef Gävleborg, Diös.

Region Gävleborgs syfte med att hyra lokal i Kungsbäck är kopplat till de stora byggplaner som tagits fram för Gävle sjukhus.

- Vi behöver evakuera administrativa arbetsplatser från sjukhusområdet med start under 2017. Syftet är att bereda plats för hälso- och sjukvårdens behov av lokaler inför kommande om- och nybyggnationer på Gävle sjukhus. I första hand används egna lokaler i form av de administrativa lokalytor som finns tillgängliga på Sandvikens sjukhus. Dessa ytor kompletteras med inhyrning av lokaler i Kungsbäck i Gävle, säger Helena Ribacke, Fastighetsdirektör, Region Gävleborg. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Hedström, Affärsområdeschef Gävleborg, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 97 00
E-post: anders.hedstrom@dios.se
Helena Ribacke, Fastighetsdirektör, Region Gävleborg
Telefon: 070-260 32 96
E-post: helena.ribacke@regiongavleborg.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 09:00. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/