Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös tillträder idag 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall till ett värde av 4,5 Mdkr

12:00 / 1 February 2017 Diös Press release

Den 21 november 2016 tecknade Diös avtal om att förvärva 32 fastigheter från Castellum. Affären slutfördes idag och Diös har nu tillträtt fastigheterna. Genom förvärvet ökar det totala fastighetsvärdet med cirka 34 procent och uppgår efter affären till cirka 18 Mdkr.

Jag är otroligt glad och nöjd att vi tog tillfället i akt att förvärva denna högkvalitativa fastighetsportfölj. Det är helt rätt fastigheter i helt rätt lägen som kompletterar vårt befintliga bestånd på ett väldigt bra sätt. Vi ser både stordriftsfördelar och intäktssynergier av förvärvet samtidigt som vi nu har skapat oss möjligheter att förbättra vårt hyresgästerbjudande, säger Knut Rost, vd Diös.

Förvärvet stärker kassaflödet och gör Diös till ett större bolag. Inflytandet inom centrumhandel och stadsutveckling ökar samt möjligheten till utvecklat samarbete och samverkan med hyresgäster, kommuner och leverantörer blir större.

Finansieringen genomfördes dels genom en företrädesemission om cirka 1,8 Mdkr och dels genom nya kreditfaciliteter om cirka 2,7 Mdkr. Finansieringsstrukturen stärker soliditeten medan belåningsgraden är oförändrad.

Affären tar Diös till en ny nivå och ger en mer stabil grund att bygga vidare från. Genom effektiv förvaltning, aktiv fastighetsutveckling och transaktioner fortsätter vi skapa lönsam tillväxt och värde till våra aktieägare, säger Knut.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 17,7 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 567 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se.

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/