Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2016

08:00 / 29 March 2017 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

- Vi levererar ett rekordstarkt resultat 2016, på en marknad med hög tillväxt. Vi ser att kommuner och näringsliv vill öka tillväxten och utveckla för framtiden samtidigt som mer kapital börjar söka sig till vår marknad. Vår strategi står fast och vi är idag i en bättre position än någonsin att leverera hög service och god avkastning, säger Knut Rost vd för Diös Fastigheter.

Årsredovisningen presenterar både de finansiella resultaten samt bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig från och med idag skickas ut till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan även beställas via info@dios.se

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 13 april.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde, efter förvärvet från Castellum, om cirka 18,5 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/