Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2017

12:00 / 26 April 2017 Diös Press release

Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat och kassaflöde till nästa nivå.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 400 mkr (331)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 179 mkr (119)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 210 mkr (10) och på derivat till 9 mkr (19)
  • Resultat efter skatt uppgick till 326 mkr (143)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,60 kr (1,88)

- Resultatet för första kvartalet är rekordstarkt. Den positiva utvecklingen fortsätter och vår marknad visar styrka vilket ger oss en bra bas att jobba vidare ifrån. Med affärer och relationer i fokus kommer vi fortsätta skapa värde för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 348 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/