Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter förvärvar en fastighet i centrala Umeå

06:45 / 21 June 2017 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar en kommersiell fastighet i centrala Umeå. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 200 miljoner kronor. Parallellt med förvärvet avyttras fyra industrifastigheter där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Bytet sker med Dcap AB och tillträde för båda parter sker 15 augusti 2017.

Den förvärvade fastigheten, Släggan 6, omfattar totalt 16 000 kvm. De största hyresgästerna är First Hotell Dragonen, Max hamburgerrestaurang och Legendary gym. Dessutom innehåller fastigheten ett parkeringshus med ca 360 bilplatser. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 16,5 mkr.

[image]

De avyttrade fastigheterna ligger i Röbäck och Västerslätt och omfattar ca 20 000 kvm bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8 mkr.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

- Transaktionen kompletterar vårt förvärv av Castellums fastigheter tidigare i år och stärker ytterligare vår närvaro i området kring Västra Esplanaden i Umeå, vilket planeras genomgå en intressant framtida utveckling. Förvärvet sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

- Jag byter en central fastighet mot bra industrifastigheter i etablerade områden som Röbäck och Västerslätt. Bytet passar bra in i min idé på utveckling av fastigheter i externa lägen, säger Leif Danielsson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Göran Dahl, affärsutvecklingschef, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Leif Danielsson
Telefon: 070-525 62 02
E-post: leif@umea.se

Advokatfirman Glimstedt har varit legal rådgivare åt Diös i transaktionen.

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl. 06.45 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/