Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter i bytesaffär med Lerstenen i Umeå

07:00 / 16 June 2017 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar två centrala kommersiella fastigheter om totalt ca 6 500 kvm samt avyttrar två bostadsfastigheter om totalt ca 6 500 kvm i en bytesaffär med Lerstenen. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 110 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 90 miljoner kronor. Tillträde sker den första oktober.

De två förvärvade kommersiella fastigheterna är belägna i centrala Umeå, intill Thule-huset. De två största hyresgästerna är Fitness 24 Seven och Max Matthiessen. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 8,5 mkr.

[image]

De två avyttrade bostadsfastigheterna innehåller knappt 100 hyresrätter och är belägna i Ersboda, Umeå. De är fullt uthyrda och de årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 6,7 mkr.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2017.

- Detta är ett led i vår strategiska inriktning kring stadsutveckling, där vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter. Vi ser en stor möjlighet till att utveckla kvarteret kring Thule-huset i centrala Umeå och på så vis kunna ha ett ännu större fokus på lokal närvaro och god service, säger Göran Fonzén, affärsområdeschef, Diös Fastigheter Västerbotten.

- Med detta köp av fler bostäder får vi, en för oss, bättre fördelning mellan bostäder och kommersiella lokaler i vår fastighetsportfölj, samtidigt som vi frigör en del kapital som vi kan använda i vår omfattande portfölj av nyproduktionsprojekt, säger Erik Sällström, vice vd och investeringschef, Lerstenen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Erik Sällström, vice vd och investeringschef, Lerstenen
Telefon: 070-602 74 42
E-post: erik.sallstrom@lerstenen.se

Newsec har initierat transaktionen och advokatfirman Glimstedt har varit juridiskt sakkunnig. 

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 07.00 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/