Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

06:45 / 20 June 2017 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar två fastigheter i centrala Sundsvall och avyttrar tre industrifastigheter i Birsta Sundsvall. Det underliggande fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 43 miljoner kronor och för de avyttrade fastigheterna till 33 miljoner kronor. Tillträde för båda parter sker första september 2017.

De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i stadsdelen Norrmalm, dels en blandfastighet i Sundsvalls stenstad. Den kommersiella fastigheten omfattar ca 1 600 kvm och förhyrs i huvudsakligen av Engelska Skolan. Den centrala fastigheten är en nyrenoverad blandfastighet bestående av både kontor och bostäder med en total yta om ca 1 100 kvm. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,5 mkr.

[image]

De avyttrade industrifastigheterna ligger i Birsta och omfattar 7 500 kvm bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,4 mkr.

Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.

- Förvärven stärker Diös inriktning att koncentrera beståndet mot centrumnära fastigheter. Nu får vi ytterligare möjligheter till att vara med i utvecklingen av stadsdelen Norrmalm, samt att komplettera vårt bestånd i stenstan med både bostäder och kommersiella lokaler. Båda förvärven sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

- Vi byter två centrala fastigheter mot bra industrifastigheter i ett etablerat område som Birsta. Bytet passar bra i vår strategi att fortsätta utveckla industri- och logistikfastigheter utanför centrum, säger Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna
Telefon: 060- 13 95 64
E-post: hakan@norrlandspojkarna.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 06.45 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/