Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös säljer fastigheter i Söderhamn

13:35 / 14 August 2017 Diös Press release

Diös Fastigheter avyttrar fyra fastigheter i Söderhamn om totalt ca 10 000 kvm, vilket motsvarar Diös hela bestånd på orten. Fastighetsvärdet uppgår till 51 miljoner kronor vilket är i linje med det underliggande fastighetsvärdet enligt senaste värdering. Köpare är Helsinge Hus och tillträde sker den första september.

De avyttrade fastigheterna omfattar i huvudsak ytor för kontor och handel, men även en mindre andel lägenheter. De två största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen och Willys.  

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017.   

[image]

- Detta är ett led i vår strategiska inriktning kring stadsutveckling, där vi koncentrerar beståndet mot centrumnära fastigheter på våra tio prioriterade tillväxtorter, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter.

- Detta köp kompletterar vårt tidigare fastighetsinnehav i Söderhamn och stärker vår närvaro på orten, vilket ger oss större möjligheter till utveckling av Söderhamns centrum, säger
Olov Johansson, vd, Helsingehus.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Olov Johansson, vd, Helsingehus
Telefon: 070-660 53 33
E-post: olov@helsningehus.se

Denna information är sådan som Diös Fastigheter AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13.35 den 14 augusti 2017.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/