Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös fortsätter satsa på solceller - ny anläggning på Stationshuset i centrala Åre

06:00 / 15 October 2018 Diös Press release

Under våren invidge Diös sin första solcellsanläggning på företagshuset Metropol i Sundsvall. Nu installerar de, i samarbetet med El Av Sol Nordic, en ny solcellsanläggning på taket på Åre Stationshus. Den färdiga anläggningen kommer att ha en effekt på 158 KW och produktionen uppgår till 135 MWh per år. Det motsvarar mer än 15% av fastighetens totala elförbrukning. Anläggningen väntas vara i drift innan årsskiftet 2018/19. 

[image]

Anläggningen tillhör en serie större investeringar Diös har gjort och kommer att göra över tid för att säkerställa sin position som en hållbar aktör i sina prioriterade städer. Idag köper Diös 100%  ursprungsmärkt el till sina hyresgäster och kompletterar genom den nyinstallerade solcellsanläggningen egen produktion av förnyelsebar sol-el.  

Den totala ytan som beläggs med solceller uppgår till ca 900 kvadratmeter och kommer, tack vare den monokristallina tekniken, ha en hög verkningsgrad även vid molniga dagar. Utöver installationen av solceller ersätts all belysning i garaget med LED lampor och fyra laddplatser för bilar installeras och kommer förse besökande med sol-el.

- Det är viktigt för oss att ta en aktiv roll och vara med och driva en hållbar omställning gällande bland annat energiförbrukning. Tillsammans med våra hyresgäster vill vi skapa förutsättningar för att nå våra hållbarhetsmål som relaterar till Agenda 2030. Solcellsanläggningen av denna storlek är den andra vi installerar på kort tid, säger Johan Fryksborn, affärschef, Diös Åre Östersund. 

- Jag tycker det är enormt glädjande att fastighetsägaren Diös rustar för framtiden och samtidigt bidrar till att sänka fastighetens totala elförbrukning. För mig är det intressant både ur en hållbar och marknadsmässig synvinkel, säger Lars Ocklind, ICA-handlare, Åre Stationshus.  

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johan Fryksborn affärschef, Diös Åre Östersund
Telefon: 010-470 96 04
E-post: johan.fryksborn@dios.se

Lars Ocklind, ICA-handlare, Åre Stationshus
Telefon: 070-54 56 550
E-post: lars.ocklind@supermarket.ica.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/