Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös satsar på smart energieffektivisering genom samarbete med Jämtkraft och Power2U

06:00 / 26 October 2018 Diös Press release

I början av våren 2019 kommer Diös att installera effektiviseringsverktyg i några av sina fastigheter i Åre och Östersund. Syftet är att identifiera energitjuvar och därmed effektivisera all energianvändning i respektive fastighet. Målet är att ansluta fler fastigheter med ambitionen om att bli klimatneutrala. Satsningen görs genom ett samarbete Jämtkraft och Power 2U. Kartläggning för att kunna testköra de första fastigheterna påbörjades tidigare denna vecka.

De lösningar som Power2U har utvecklat kommer att hjälpa fastighetsbolagen att styra när på dygnet de använder energi. Det handlar om att koppla ihop traditionell el- och värme i fastigheten med nya komponenter så som solceller, elbilar och externa batterier för att hitta den mest effektiva energianvändningen. Processen bygger på optimeringsalgoritmer med maskininlärning. Power2U är en gemensam satsning av de regionala energibolagen Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska Verken, Umeå Energi, Öresundskraft tillsammans med det europeiska samverkansföretaget InnoEnergy som står bakom satsningen.

- Satsningen vi gör genom Power2U ligger helt i linje med vår strategi kring smart stadsutveckling och vår ambition om att bli klimatneutrala. Det är också ytterligare ett steg i vår digitaliseringsutveckling. Det ger oss en riktigt bra helhetssyn där vi kan knyta samman alla våra hållbara lösningar såsom laddinfrastrukturen till elbilarna, solcellerna och uppvärmningen i fastigheterna, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös. 

Testkörningen görs i fastigheter i Östersund och i Åre. Därefter är planen att göra en bredare satsning. 

- Vi är mycket glada för att det är fler företag som visar intresse för våra innovativa energilösningar som möjliggör energibesparingar och ger en bekväm hållbarhet. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med Diös, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös
Telefon: 010-470 95 06
E-post: jonas.siflverwikstrand@dios.se

Arne Jansson, chef partner och koncept, Jämtkraft Energilösningar
Telefon: 019-603 28 51
E-post: arne.jansson@jamtfraft.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/