Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2017

12:00 / 28 March 2018 Diös Press release

Diös Fastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2017 samt separat hållbarhetsbilaga har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

[image]

- Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltningsresultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent. Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen, och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

Årsredovisningen presenterar de finansiella resultaten samt bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig inom kort och skickas ut till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan även beställas via info@dios.se

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 9 april 2018.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19,5 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/