Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös och Luleå Energi i samarbete kring lokalproducerad energi

06:15 / 12 April 2018 Diös Press release

I Diös' fastigheter i kvarteret hunden i centrala Luleå, har Luleå Energi installerat lokalproducerad energi genom fjärrkyla. Fjärrkylan fås genom vatten som hämtas direkt från Luleälven, Norra Hamn, ett stenkast från fastigheterna. Energin skickas sen direkt till Clarion Sense och Åhléns Galleria.

- Fjärrkyla är lättskött och kostnadseffektivt. Precis som fjärrvärme är fjärrkyla en mycket smidig lösning för oss. Dessutom minskar drift- och underhållskostnaderna, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

[image]

Luleå har redan ett väl utbyggt fjärrvärmesystem. I takt med en ökad efterfrågan på komfortkyla byggs nu även nätet för fjärrkyla ut i de centrala delarna där behovet är som störst. Det är just enkelhet och driftsäkerhet som driver på utvecklingen. Systemet är tyst, rent och kräver betydligt mindre utrymme än en egen kylanläggning.

-Vi har fått en riktigt bra helhetslösning vad gäller värme och kyla för hotellet. Det är både miljövänligt och pålitligt. Bra för både gäster och personal, säger Nina Wikstedt, hotelldirektör, Clarion Hotel Sense Luleå.

Fjärrkyla är precis som fjärrvärme så gott som underhållsfri. Luleå Energi använder sig av det kalla vattnet som hämtas från botten av Luleälven. Riktigt varma dagar kompletteras fjärrkylan med hjälp av miljöanpassade kylmaskiner, även de kylda med vatten från älven.

- Vi ser en stor efterfrågan på fjärrkyla och det är väldigt roligt att vi fått leverera en totallösning med både värme och kyla till Diös. Resultatet blev en leveranssäker och lättskött anläggning som inte kräver komplicerad service och underhåll. Det ska framförallt vara enkelt för våra kunder, avslutar Pirjo Estola, energiingenjör, Luleå Energi.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se

Faktaruta om fjärrkyla

Fjärrkyla fungerar som fjärrvärme, fast tvärtom. Fjärrkylan i Luleå fungerar genom att kallt vatten pumpas upp från Luleälven och vidare ut i fjärrkylanätet. Det kalla vattnet transporteras sedan till fastigheten där det kyler ner luften som cirkulerar i ventilationssystemet. När luften sedan blivit kall pumpas vattnet, som då blivit uppvärmt, tillbaka ut till älven. Ett miljövänligt sätt att kyla ner sina fastigheter på.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/