Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös utökar koncernledningen med Mia Forsgren, kommunikationschef

06:00 / 12 April 2018 Diös Press release

Mia Forsgren som har varit Diös kommunikationschef sedan 2016 blir nu en del av koncernledningen. Hon ansvarar för Diös varumärke och positionering samt är en del av det utvecklingsarbete som Diös driver med bland annat en tydligare digital närvaro och nya affärsmodeller.  

[image]

Mia har över 25 års erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från olika branscher med fokus på digitalt förändringsarbete. Med 15 år inom musikbranschen, senast som Marketing Director på Universal Music, har hon varit del av och drivit musikindustrins evolution inom digitalt ledarskap Mia har även arbetat som vd för Tre Kronor Media, drivit egen konsultbyrå inom PR och kommunikation samt varit vd för reklambyrån Ogilvy Destination.

-          Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar i de förändrade behov och beteenden vi ser på marknaden idag. Mia har varit med i den digitala transformation som musik- och mediebranscherna genomgått och som pågår i fastighetsbranschen. Vi behöver ny kunskap och nya influenser. Genom Mia stärker vi vår kompentens i ledningen och skapar bättre förutsättningar för att möta och förstå fastighetsmarknadens och våra hyresgästers nya möjligheter och förändrade behov, säger Knut Rost, vd, Diös.

Diös koncernledningen består inklusive Mia av sex medlemmar.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19,5 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/