Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Hela Diös driftsorganisation numer certifierade till fastighetstekniker

06:00 / 5 April 2018 Diös Press release

Som pionjärer i fastighetsbranschen och genom Diös Academy, har Diös certifierat hela sin driftsorganisation till fastighetstekniker enligt branschstandard. Syftet har varit att ytterligare kompetenshöja och utveckla yrkeskåren och därmed också öka kvaliteten av drift, skötsel och servicegraden till hyresgästerna. Samtliga yrkesarbetare tillträdde sina nya roller den 1 april.

Diös är först ut som fastighetsbolag att certifiera hela driftsorganisationen till fastighetstekniker. Utbildningen och certifieringen är framtagen av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som under en femårsperiod arbetat fram en standard för branschvalidering kallad FAVAL. Validering och utbildning har genomförts av Jämtlands Gymnasium.

[image]

- Satsningen på vår driftsorganisation och genomförandet av utbildningen har gått över förväntan och våra medarbetare har verkligen tagit sig an utmaningen på ett positivt sätt. För branschens skull så hoppas vi att fler inspireras att göra samma resa, så att vi tillsammans skapar attraktivitet och tydlighet i vad vi kan erbjuda för roller och karriärvägar i fastighetsbranschen, säger Kristina Grahn Persson, chef affärsstöd, Diös.

- Genom certifieringen har vi lyft kompetensen för att bland annat möta den snabba teknikutvecklingen som sker i våra fastigheter men också för att stärka våra hyresgästrelationer. På så sätt fortsätter vi eftersträva positionen som marknadsledande inom stadsutveckling, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

Certifieringen inleddes med att kartlägga driftspersonalens kompetens. Därefter har samtliga genomgått utbildning och validerats enligt FAVAL för FT. Projektet har skett inom ramen för Diös utbildningsplattform - Diös Academy. Utbildningarna och valideringen gjordes med en tydlig tidplan under hösten 2017 med både utbildningsdagar och självstudier.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 96 00
E-post: henrik.lundmark@dios.se
Kristina Grahn Persson, chef affärsstöd, Diös.
Telefon: 010-470 95 70
E-post: kristina.grahn-persson@dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/