Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös köper central fastighet i Umeå

06:00 / 28 June 2018 Diös Press release

Diös förvärvar en kommersiell fastighet på Vasagatan 12, i centrala Umeå och utökar därmed sitt befintliga bestånd i kvarteret Vale. Säljare är Balticgruppen och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 70 miljoner kronor. Datum för tillträde är idag, den 28 juni 2018.

Den förvärvade fastigheten, Vale 18, omfattar totalt 2 200 kvm. Köpet kompletterar Diös befintliga bestånd i kvarteret, där detaljplanearbete, för både utveckling av bostäder och kommersiella ytor, pågår. Den största hyresgästen i fastigheten är Kriminalvården.

[image]

Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under andra kvartalet 2018.

- Köpet är ett bra komplement till våra befintliga fastigheter i kvarteret och ger oss större möjligheter att utveckla området med våra kommande projekt. Vi vill vara en aktiv fastighetsägare och driva stadsutveckling i Umeå och på så vis bidra till ett modernt och attraktivt centrum, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

- Affären är en positiv utveckling för Umeå och vi är nöjda att sälja till Diös som är duktiga på stadsutveckling. Detta ger dem förutsättningar att skapa ännu ett attraktivt kvarter i centrum, vilket är betydelsefullt när Umeå växer mot 200 000 invånare, säger David Carlsson, vice vd, Balticgruppen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

David Carlsson, vice vd, Balticgruppen
Telefon: 070-646 31 19
E-post: david.carlsson@balticgruppen.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/