Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös ansöker om planbesked för exploatering av kvarter vid Bergnäsbron i centrala Luleå

06:00 / 7 September 2018 Diös Press release

Diös ansöker om beslut att påbörja ett detaljplanearbete för exploatering av fastigheten Biet vid Bergnäsbron i centrala Luleå. Då området utgör en av stadens entréer ska utvecklingen bidra till att lyfta Luleås gestaltning och erbjuda kommersiella lokaler och bostäder.

[image]

Efterfrågan på moderna lokaler och bostäder i centrala Luleå är stor och tanken med exploateringen, för det tilltänkta området, är att skapa ett nytt modernt kvarter som kan bidra till Luleås utveckling.

- Den tänkta exploateringen är en naturlig del av vår strategi kring att utveckla de centrala delarna av Luleå. Vi vill bidra till att skapa ett attraktivt kvarter i centrum och på så sätt också till att fler personer kan bo och röra sig i stadskärnan. Nu ser vi fram emot att få påbörja arbetet med detaljplanen, säger Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös
Telefon: 010-470 95 04
E-post: lars-goran.dahl@dios.se

Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se (lars-goran.dahl@dios.se)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/