Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös och Upab knyter driftsavtal om parkeringsplatser i Umeå centrum

06:00 / 5 September 2018 Diös Press release

Diös och Upab - Umeå Parkerings AB - har slutit ett samarbetsavtal gällande drift och förvaltning av Diös samtliga parkeringsplatser i centrala Umeå. Det motsvarar cirka 2000 parkeringsplatser fördelat på traditionella p-platser, garage och p-hus.

[image]

Målet med samarbetet är att optimera varje parkeringsplats genom ett digitalt system som leder till att fler kan nyttja samma plats över dygnet. Det skapar en ökad tillgänglighet av parkeringar och ger bättre förutsättningar för ett attraktivt centrum.

- Att bidra till att lösa tillgängligheten till fler parkeringsmöjligheter är viktigt för Umeås utveckling. Genom vårt samarbete hjälper vi kunder och besökande att lättare kunna parkera vilket leder till ett bättre flöde i centrum, säger Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå.

- Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Diös och ser fram emot att få bidra till att göra centrum än mer tillgängligt och attraktivt. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en större parkeringsvolym i centrala Umeå. Nu gör vi det, säger Elin Pietroni, vd, Upab.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Fonzén, affärschef, Diös Umeå
Telefon: 010-470 98 50
E-post: goran.fonzen@dios.se
Elin Pietroni, vd, Upab
Telefon: 070-518 12 39
E-post: elin.pietroni@umea.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/