Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Planläggning av Gustav III:s Torg i Östersund påbörjas

09:42 / 12 September 2018 Diös Press release

Diös och Östersunds kommun har tidigare tecknat en avsiktsförklaring gällande exploatering kring Gustav III:s torg. Igår beslutade Kommunstyrelsen att planläggning för kvarteret får påbörjas. Slutgiltig placering av byggrätter och övrig utformning av fastigheterna bestäms i kommande detaljplan.

[image]Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa ett levande kvarter som innefattar kultur, bostäder, kontor och hotell. Målet är att öka attraktionskraften för centrala Östersund.

- Nu kan vi, tillsammans med Östersunds kommun, påbörja planprocessen för Gustav III:s Torg där vi enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal fokuserar på de kommersiella fastigheterna. Vi ser fram emot att få vara med och skapa ett helt nytt kvarter med attraktiva platser mitt i centrum, säger Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös.

- Jag är glad att vi nu tagit nästa steg i den här viktiga delen av vår stadsutveckling och ser fram emot fortsättningen i arbetet tillsammans med Diös, säger Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Lundmark, fastighetschef, Diös
Telefon: 010-470 96 00
E-post: henrik.lundmark@dios.se

Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun
Telefon: 070-216 90 25
E-post: anders.wennerberg@ostersund.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/