Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2019

Förvaltningsresultatet ökar med 8 procent och investeringsvolymen fortsätter stiga. Nettouthyrningen är stark och uppgår till 18 mkr för det tredj...

07:00 / 25 Oct Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport jan-jun 2019

Förvaltningsresultatet fortsätter stärkas och ökar med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Överskottsgraden ökar tack vare både hög...

07:00 / 5 Jul Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2019

Vi fortsätter leverera. Intäkterna ökar och vi har god kontroll på både operativa och finansiella kostnader. Med vårt starka kassaflöde investerar...

12:00 / 23 Apr Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2018

Diös Fastigheters årsredovisning för 2018 samt separat hållbarhetsbilaga har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, http://www.d...

12:00 / 28 Mar Diös Press release

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2018

Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för att skapa tillväxt. Förvaltningsresultate...

07:00 / 14 Feb Diös Press release