Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös forsätter satsa på solcellsanläggningar

06:00 / 21 March 2019 Diös Press release

2018 installerade Diös solcellsanläggningar på två av sina fastigheter i Åre och Sundsvall. Med en målsättning att, på sikt, bygga solcellsanläggningar på alla sina fastigheter där det är möjligt, har bolaget skrivit ett intentionsavtal med El av Sol Nordic om att installera solceller på ytterligare tjugo fastigheter under 2019. Satsningen är del av Diös strategi om stadsutveckling och ska stärka positionen som en hållbar aktör i sina städer.

De solcellsanläggningar som installeras kommer att vara upp till 255 kW i effekt och anlagda på bästa sätt utifrån respektive anläggnings förutsättningar. Idag köper Diös 100% ursprungsmärkt el och kompletterar genom solceller egen produktion av förnyelsebar sol-el. Som tidigare berättats jobbar Diös också med utveckling av centrala laddplatser för elbilar i städerna som tillsammans med satsningen på solceller, bidrar till stärkt infrastruktur.

- Det känns fantastiskt att vi nu fortsätter vår utveckling inom användande av förnybar energi där satsningen på solceller är en sjävklar del. Det är jätteviktigt för oss att ta ansvar för och driva en hållbar omställning inom bland annat energifrågan där vi redan genom vår utveckling av laddstoplar för elbilar tar steg mot att bli klimatsmartare, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös.

El av Sol Nordic är en aktör med lång erfarenhet och kompetens av projektering och installation av nyckelfärdiga solcellsanläggningar.  

- Vi är oerhört stolta över förtroendet vi fått av Diös, att fortsätta installera solcellsanläggningar på deras fastigheter, säger Håkan Lindberg, KAM, El av Sol Nordic. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös
Relefon: 010-470 95 06
E-post: jonas.silfverwikstrand@dios.se 

Håkan Lindberg, KAM, El av Sol Nordic
Telefon: 070-970 77 77
E-post: hakan.lindberg@elavsol.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/