Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters årsredovisning för 2018

12:00 / 28 March 2019 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2018 samt separat hållbarhetsbilaga har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/

- Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt i våra städer. Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 894 mkr, främst tack vare ökade intäkter, en förbättrad effektivitet och minskade räntekostnader. Alla finansiella nyckeltal förbättrades. Med ett tydligt fokus på tillväxt och genom ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande skapar vi värde för våra aktieägare, våra hyresgäster och våra städer. Nu stänger vi ett starkt 2018 och går med full kraft in i 2019. Med relationer i fokus samt med kunskap och nyfikenhet om framtiden, fortsätter vi i vår mission att skapa Sveriges mest inspirerande städer, säger Knut Rost, vd.

Årsredovisningen presenterar de finansiella resultaten samt bolagets mål och strategier.

Den tryckta versionen finns tillgänglig senast den 8 april och skickas ut till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via info@dios.se

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 8 april 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Investor relations Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12:00 den 28 mars 2019.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/