Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

07:00 / 14 March 2019 Diös Press release

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 23 april 2019 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:
  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
  • omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson och Eva Nygren,
  • nyval av Peter Strand efter Anders Bengtsson som undanbett sig omval, och
  • att Bob Persson omväljs som ordförande.

Peter Strand är född 1971 och är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. Han har tidigare haft ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius samt varit vd för de noterade bolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB. Andra väsentliga pågående styrelseuppdrag består av styrelseordförande i Swedish Logistic Property AB och Mandiri AB samt styrelseledamot i Viktoria Park AB, Fridab AB och Rosengård Fastighets AB.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

Bo Forsén, valberedningens ordförande, representant för Backahill Inter AB
Bob Persson, styrelsens ordförande, representant för AB Persson Invest
Carl Engström, representant för Nordstjernan AB
Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening

Tillsammans representerar valberedningen cirka 37 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 20,8 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 464 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/