Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös utvecklar parkeringshuset Konvaljen i centrala Gävle

06:00 / 29 April 2019 Diös Press release

I början av maj kommer Diös att påbörja en utveckling av parkeringshuset Konvaljen, vid Stortorget i centrala Gävle. Detta är del av den utvecklingsplan som finns för Diös fastigheter i centrum och görs i samband med att Gävle Energi installerar ny fjärrvärme och fjärrkyla i gatan direkt utanför parkeringshuset. Parkeringsgaraget hålls därmed helt stängt från maj till beräknad nyöppning i slutet av oktober. Parkerande i Gävle City hänvisas till de andra parkeringshusen i centrala Gävle.

[image]

Under hösten 2018 påbörjade Diös omfattande utveckling av fastigheten Konvaljen och kvarteret runt Stortorget. I februari öppnade co-workinghubben DoSpace och helt nya restaurangen Basta i utvecklade lokaler i huset. Fortsatta etabelringar sker under våren 2019. Nu utvecklas också parkeringshuset, infart Norra Slottsgatan och utfart Kyrkogatan, där bland annat samtliga ytskikt uppgrderas, fastigheten målas om invändigt, ny belysning sätts upp och ny asfalt läggs. 

- Det känns bra att fortsätta vår utvecklingsplan för fastigheterna runt Stortorget där parkeringshuet är del av det. Nu passar vi på när Gävle Energi gör nya installationer för fjärrvärme och fjärrkyla. På så sätt minimerar vi tiden för att inte kunna nyttja parkeringarna. Vi beräknar att öppna ett uppdaterat parkeringshus i slutet av oktober, säger Jennie Järverud, affärschef, Diäs Gävle. 

- Uppgraderingen av parkeringshuset blir mycket bra och vi ser fram emot att få hälsa befintliga och nya kunder välkomna till nyöppningen framåt hösten. Vi kommer aktivt att hjälpa till med information kring alternativa parkeringar under tiden utvecklingen sker, säger Staffan Eriksson, affärsområdeschef, Q-Park.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jennie Järverud, affärschef, Diäs Gävle
Telefon: 010-470 97 13
E-post: jennie.jarverud@dios.se  

Staffan Eriksson, affärsområdeschef, Q-Park
Telefon: 018-4310305
E-post: staffan.eriksson@q-park.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/