Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2019

12:00 / 23 April 2019 Diös Press release

Vi fortsätter leverera. Intäkterna ökar och vi har god kontroll på både operativa och finansiella kostnader. Med vårt starka kassaflöde investerar vi för fortsatt tillväxt i våra städer.

Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 457 mkr (450)
Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 212 mkr (187)
Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 60 mkr (109) och på derivat till 0 mkr (6)
Resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (229)

Resultat per aktie uppgick till 1,71 kr (1,70)

- Vi vill göra livet bättre i staden för alla. För att lyckas måste vi veta vad som efterfrågas, av allt från boende till besökare i staden. Vi har viljan att tillsammans med hyresgäster, kommuner, andra fastighetsägare och andra intressenter driva utvecklingen framåt. Tillväxt driver lönsamhet och värde, för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva, säger Knut Rost, vd.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,5 mdkr, ett bestånd om 330 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/